Signmaking
  Sieťotlač
  Tampónová tlač
  Veľkoformátová
digitálna tlač
  Potlač tričiek a textilu
  Bezpečnostné značenie
  Reklamné predmety
  Grafický design
  Odznaky a magnetky
  Hárková digitálna tlač
  Laser CO2
  Služby
  ON-LINE KATALÓGY


| Home | Novinky | O nás | Mám záujem | Kontakt | English eng Tel./Fax: 032 / 771 8888 • 771 51 61 • 771 8766

europska unia„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu:

Zavedenie inovatívnych technológií pri výrobe priemyselného
značenia

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo zabezpečenie zvýšenia inovačného a technologického potenciálu firmy štúdio TEXO spol. s r.o.
Špecifické ciele:

  • Rozšírenie výstupov a zvýšenie kvality produktov zavedením inovatívnej technológie do výrobného procesu
  • Zvyšovanie efektívnosti výroby zavedením modernej inovatívnej technológie
  • Znižovanie ekologických dopadov priemyselnej činnosti zavedením ekologicky šetrnej technológie
  • Vytvorenie jedného pracovného miesta ako predpoklad pre zvýšenie inovačného potenciálu a zníženia nezamestnanosti v okrese Nové mesto nad Váhom

Východiskový stav: Firma štúdio TEXO spol. s r.o. vznikla v roku 1995 v snahe poskytnúť zákazníkovi služby v oblasti signmakingu (výroba značenia a nosičov reklamného charakteru). Cieľom spoločnosti bolo vlastnými technológiami ponúknuť zákazníkovi čo možno najširšie a najkomplexnejšie výrobky a služby v oblasti výroby reklamy. Tak postupne pribudol celý rad technológií a spolupracovníkov. Ponúkame pre svojich zákazníkov rôzne služby a spôsoby tlače, ako napr.: signmaking, gravírovanie, ofsetovú tlač, sieťotlač (priama tlač na rôzne materiály), tampónovú tlač (na nerovné povrchy), veľkoformátovú digitálnu tlač, hárkovú digitálnu tlač, strojové vyšívanie, výrobu pečiatok, výrobu samolepiacich pások s potlačou, potlač tričiek, a textilu, bezpečnostné značenie, reklamné predmety, výrobu kovových konštrukcií a podkladov, grafický dizajn, odznaky a magnetky. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výrobkov, rozšíriť ponuku pre spotrebiteľa a zefektívniť výrobný proces. Žiadateľ v rámci zvyšovania vlastnej konkurenčnej výhody, nevyhnutne potrebuje inovovať a zefektívniť výrobné procesy. Pre naplnenie cieľov zvyšovania kvalility, rozšírenia portfólia výrobkov, inováciou výrobných postupov a efektivity a znižovania nepriaznivých dopadov na ŽP je nevyhnutné obstarať inovatívne technológie, ktoré sú predmetom projektu. V regióne je veľmi silno zastúpený výrobný sektor a to najmä automobilový a strojárenský priemysel, preto sa orientujeme aj na spotrebiteľov z priemyselného prostredia. Na základe legislatívy je umožnený jednoduchší vstup zahraničných investorov na trh, preto chceme flexibilne reagovať na dané trhové podmienky a novú klientelu z tohto prostredia.

Stav po realizácii projektu:
Obstaraním technológie na priemysel. tlač došlo k posilneniu ponuky pre priemysel. prostredie, kde boli požiadavky na produkty náročnejšie. Zväčšila sa škála ponúkaných materiálov, s ktorými je možné pracovať. Došlo k úspore časovej náročnosti rôznych technolog. postupov. Vo veľkoformátovej tlačiarni sa používa typ atramentu ekosolvent, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, neprodukuje žiadne nebezpečné organické látky do pracovného prostredia. Firma vykazuje stabilné finančné výsledky, čo je zárukou úspešného pôsobenia na trhu aj v budúcnosti a vytvára predpoklady pre naplnenie a udržanie zadefinovaných ukazovateľov spoločnosti. Ako príležitosť projektu vidíme aj to, že firma sa nachádza v regióne, v ktorom je veľmi silno zastúpený výrobný sektor a to najmä automobilový a strojárenský priemysel, plánujeme sa viac orientovať aj na spotrebiteľov z priemyselného prostredia. Obstaraním inovatívnych technológií môže firma flexibilne reagovať na dané trhové podmienky a klientelu z tohto prostredia. Vytvorilo sa miesto pre občana od 15- 29r.

Názov a sídlo prijímateľa:

ŠTÚDIO TEXO, spol. s r. o., Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum začatia realizácie projektu:

14.07.2015 

Dátum skončenie realizácie projektu:

31.8.2015

Logo operačného programu:

M:\all\Server - dokumenty\4 - PROJEKTY - fondy, grant\2009_7 Výstavy De minimis\3 - PUBLICITA\logo-opkahr(2).jpg 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk       www.opkahr.sk        www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

29 280,00€

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

potlac

potlac1

potlac2

potlac_3


potlac_5

                   

Home | O nás | Novinky | Mám záujem | Kontakt | Signmaking | Sieťotlač | Tampónová tlač | Veľkoformátová digitálna tlač | Laser CO2
| Potlač tričiek a textilu | Bezpečnostné značenie | Reklamné predmety |Grafický design | Odznaky a magnetky | Hárková digitálna tlač