V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Študio Texo, s.r.o.(ako správcom údajov), so sídlom ul. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia, IČO: 3431396. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro, vložka  901/R v rozsahu:

  • meno a priezvisko
  • firma
  • e-mailová adresa
  • telefón

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov a za účelom zasielania obchodných oznámení (zasielaný maximálne 3 x mesačne, prostredníctvom online platformy prevádzkovanej v EÚ) v rozsahu:

  • produktové informácie, akčné ponuky
  • pozvánky na odborné semináre, školenia a veľtrhy

(Odber týchto informácií je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v pätičke správy)

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 – 22 nariadenia právo na: Informácie o spracovaní, potvrdenie o spracovaní, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť.